Typy

smluv

Název Počet smluv
Darovací smlouvy 2
Dodatek 44
Dodávky energií 1
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) 0
Dohoda o provedení práce (DPP) 9
Interní dohody 2
Koaliční smlouva - předvolební 3
Koaliční smlouvy - povolební 0
Nájmy a pachty 13
NDA 59
Osvědčení o funkci 0
Pojištění 2
Politické smlouva 0
Pověření k zastupování 0
Pracovní smlouva 0
Příkazní smlouva 1
Příloha 0
Rámcová smlouva 30
Smlouva o dílo 6
Smlouva o právních službách 0
Smlouva o výkonu funkce 0
Stáž 0
Účetní a auditní služby 0
Volební spolupráce 3
Zápůjčky 1