Typy

smluv

Název Počet smluv
Darovací smlouvy 4
Dodatek 101
Dodávky energií 2
Dohoda o narovnání 0
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) 1
Dohoda o provedení práce (DPP) 15
Interní dohody 2
Jednostranný přípis o zvýšení nájmu 1
Koaliční smlouva - předvolební 5
Koaliční smlouvy - povolební 0
Licenční smlouva 0
Nájmy a pachty 19
NDA 90
Osvědčení o funkci 0
Pojištění 2
Politické smlouva 0
Pověření k zastupování 0
Pracovní smlouva 0
Příkazní smlouva 1
Příloha 0
PSP Klub 0
Rámcová smlouva 49
Smlouva 1
Smlouva o dílo 7
Smlouva o poskytování poradenských služeb 2