Přesun do nového Registru

Tato smlouva bohužel zatím nebyla zadána do nedávno nasazené nové verze Registru smluv.
Je však stále dostupná v archivu na adrese: https://smlouvy-archiv.pirati.cz/smlouvy/2020/03/03/Zlin_dodatek_koal_sml.

Více informací o novém Registru se můžeš dozvědět zde v článku TO.