Přesun do nového Registru

Tato smlouva bohužel zatím nebyla zadána do nedávno nasazené nové verze Registru smluv.
Je však stále dostupná v archivu na adrese: https://smlouvy-archiv.pirati.cz/smlouvy/2021/03/18/NDA_Slezakova/?fbclid=IwAR095zF6udANCGlhuutaPYy_Hx162cXAZKE5FOHI4_ZF9f4SIZfGo7Ul40s.

Více informací o novém Registru se můžeš dozvědět zde v článku TO.