Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

Jiná smluvní strana

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
Právnická osoba
Karlínské náměstí 7
18600 Praha
Česká republika
IČO: 00064289

Smlouvy podepsané touto stranou